Obratiti posebnu pažnju na cjenovnu politiku

“Obratiti posebnu pažnju na cjenovnu politiku” je osnovna poruka koju vam šaljemo iz ovog intervjua. U sklopu redovnih aktivnosti pripreme za predstojeću sezonu, poučeni iskustvom od prošle godine posebnu pažnju moramo posvetiti formiranju cijena proizvoda i usluga. Zbog prilično kontradiktornih najava i predvidjanja odlučili smo da se obratimo stručnjaku za kojeg smo se više puta…