Kako rješavate konflikt

Rješavanje konfliktnih situacija je česta potreba u ovoj užurbanoj svakodnevnici. Sa dolaskom praznika, intezitet komunikacije se povećava. Jeste li stigli da razmislite o tome kako reagujete, koliko pažljivo slušate sagovornika, da li je možda kraće vrijeme pažnje i da li se, kad se pozdravite sa sagovornikom i odete par koraka još uvijek sjećate o čemu…