Privatni smještaj i lokalne turističke

Privatni smještaj i lokalne turističke organizacije treba da saradjuju kvalitetnije.  Početkom aprila je uz podršku MERT-a organizovan  sastanak sa predstavnicima LTO  na temu “Značaj registracije privatnog smještaja, fiskalizacija i njegova promocija”. Pozivu se odazvalo 13 LTO  I tokom sastanka su se otvorila brojna pitanja vezana za saradnju izdavalaca smještaja i lokalnih turističkih organizacija u njihovom…