Kako odrediti cijenu u privatnom smještaju

Kako odrediti cijenu u privatnom smještaju? Ako vam je nešto hobi, onda to u početku radite iz ljubavi. Pokreće vas osjećaj zadovoljstva, odobravanje drugih kojima se svidja to što radite. Pokreću vas emocije koje prepoznajete u sebi , ali i one koje vam otkrivaju drugi koji su direktno ili indirektno povezani sa vašim hobijem tj.…