Seminar “Značaj registracije privatnog smještaja, njegova fiskalizacija i promocija”

Seminar “Značaj registracije privatnog smještaja, njegova fiskalizacija i promocija” – Udruženje još od prošlogodišnjeg zasijedanja Odbora za kontrolu kvaliteta priprema za turističku sezonu, kontinuirano pokušava da organizuje obuke za izdavaoce smještaja sa akcentom na registraciju i fiskalizaciju poslovanja. Primarna adresa za dijalog nam je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, tačnije Direktorat za Razvojne politike u…