Registruj.Fiskalizuj.Osiguraj.

Razmišljala sam kako da olakšam komunikaciju sa članovima Udruženja, u stvari kako da je učinim efikasnijom. Razmišljala sam i koje kanale komunikacije da koristim primarno da bi važne i korisne informacije na najbrži način dolazile do izdavalaca smještaja. TrajaIo je to neko vrijeme. U medjuvremenu sam se na inicijativu članova pozabavila nazivom. Najviše pozitivnih i…