Zoom konsultacija – individualni rad

Individualni rad – Zoom konsultacije  do 90 minuta Tokom poslovanja nerijetko se pojave pitanja koja značajno utiču u kom pravcu će se razvijati vaš posao. Niste sigurni da li da sa nekim započnete/prekinete saradnju, niste vični kako da konflikt sa gostom riješite mirnim putem, neodlučni ste po pitanju ciljne grupe, naziva, opisa, promjene imidža, cijena……