Host Boost – Individualni rad

Host Bust –  Individualni rad Posao izdavaoca smještaja je kompleksan i zahtjevan. Izloženi ste nepoznatim ljudima, u obavezi da komunicirate i kad vam do toga nije, ovo je posao koji sigurno donosite kući jer obično i jeste u kući. Posao izdavaoca utiče na porodične odnose, privatnost i individualnost. U stalnoj ste potrebi nadgradnje i unapredjenja,…