planiranje-postavljanje-ciljeva

Nastavljamo druženje u 2023.god

Udruženje izdavalaca privatnog smještaja je registrovano 2020.god.  Još uvijek je jedino aktivno Udruženje koje radi na unapredjenju usluge izdavalaca, inicira bolje uslove za izdavaoce na lokalnom nivou, prati aktuelne trendove i saradjuje sa kolegama iz regiona koji imaju dužu tradiciju poslovanja. Na sajtu Udruženja www.rentay.me imate preko 70 autorskih tekstova putem kojih dobijate najrazličitije potrebne informacije. U  zatvorenoj…