Privatni smještaj – Komšija nije konkurencija

U Crnoj Gori ne postoji precizna baza izdavalaca smještaja, kapaciteta kao ni tačan broj noćenja koji se ostvaruje. Uglavnom se barata podacima do kojih se dolazi na osnovu izdatih Rješenja o registraciji za izdavanje i iz izvještaja lokalnih TO po osnovu prijave boravka gostiju i naplate boravišne takse. Podatke od Monstata za sezonu ćemo imati…