Šta raditi

Stanje u crnogorskom turizmu je približno isto kao i u zemljama regiona i ostatku svijeta.  Iako se nama čini da je negdje mnogo bolje, propratite li izjave i komentare privrednika uvidjećete da je nezadovoljstvo jednako našem, ako ne i veće.  Razlika se ogleda u tome što njih ima ko da čuje, cijeli timovi neprestano rade…