Anketa

Renter Centar je,  kako bi pripremili adekvatan plan razvojnih aktivnosti, I u cilju što jasnijeg sagledavanja strukture ukupne ponude privatnog smještaja u Crnoj Gori, polovinom jula oglasio anketu za izdavaoce privatnog  smještaja. Učešće je  anonimno i možete je popuniti na ovom linku Po dosadašnjim odgovorima  35% izdavaoca se bavi izdavanjem apartmana, 27% stanova, 15% su…