Izazov dobre fotografije apartmana

Izazov dobre fotografije smještaja je stalno prisutan u priči izdavalaca. Trendovi se mijenjaju, potrebni su različiti formati fotografije za društvene mreže kao i za različite platforme. Prije nego naručite fotografije, definišite za čega ćete da  koristite fotografije. Na koji način ćete da koristite fotografije. Sa kojim sadržajem ćete kombinovati fotografije. Šta sa tim fotografijama želite…