Privatni smještaj i lokalne turističke

Privatni smještaj i lokalne turističke organizacije treba da saradjuju kvalitetnije.  Početkom aprila je uz podršku MERT-a organizovan  sastanak sa predstavnicima LTO  na temu “Značaj registracije privatnog smještaja, fiskalizacija i njegova promocija”. Pozivu se odazvalo 13 LTO  I tokom sastanka su se otvorila brojna pitanja vezana za saradnju izdavalaca smještaja i lokalnih turističkih organizacija u njihovom…

Kako odrediti cijenu u privatnom smještaju

Kako odrediti cijenu u privatnom smještaju? Ako vam je nešto hobi, onda to u početku radite iz ljubavi. Pokreće vas osjećaj zadovoljstva, odobravanje drugih kojima se svidja to što radite. Pokreću vas emocije koje prepoznajete u sebi , ali i one koje vam otkrivaju drugi koji su direktno ili indirektno povezani sa vašim hobijem tj.…

Seminar “Značaj registracije privatnog smještaja, njegova fiskalizacija i promocija”

Seminar “Značaj registracije privatnog smještaja, njegova fiskalizacija i promocija” – Udruženje još od prošlogodišnjeg zasijedanja Odbora za kontrolu kvaliteta priprema za turističku sezonu, kontinuirano pokušava da organizuje obuke za izdavaoce smještaja sa akcentom na registraciju i fiskalizaciju poslovanja. Primarna adresa za dijalog nam je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, tačnije Direktorat za Razvojne politike u…

Registruj.Fiskalizuj.Osiguraj.

Razmišljala sam kako da olakšam komunikaciju sa članovima Udruženja, u stvari kako da je učinim efikasnijom. Razmišljala sam i koje kanale komunikacije da koristim primarno da bi važne i korisne informacije na najbrži način dolazile do izdavalaca smještaja. TrajaIo je to neko vrijeme. U medjuvremenu sam se na inicijativu članova pozabavila nazivom. Najviše pozitivnih i…

Projekat Aktiviraj se – Zaposli se i sezona

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), realizuje projekat AKTIVIRAJ SE – ZAPOSLI SE. Cilj projekta je unapređenje uslova života nezaposlenih žena u primorskim opštinama, kroz olakšan pristup tržištu rada i mogućnost ostvarivanja zaposlenja. Partner na projektu je Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG). Projekat podrazumijeva zaposlenje i sprovođenje obuke na radnom…

Zašto su izdavaoci smještaja inferiorni

Zašto su izdavaoci smještaja inferiorni? Programi edukacije, javni pozivi, konkursi, benefiti, organizovana prodaja, olakšana registracija, olakšana fiskalizacija, olakšana promocija… Otvoren poziv na udruživanje, učestvovanje, zajedničku akciju… Povratna informacija blijeda, dosta blijeda… Pružena ruka ostaje da visi u vazduhu i prati je zbunjen pogled. Rezultat – izostanak akcije. Gdje god se, u zadnje vrijeme pojavim kao predstavnik…

Radni sastanak u TO Bar

Nije prvi put da dobijemo poziv iz lokalne turističke organizacije da pomognemo oko organizovanja Udruženja na lokalnom nivou. Uvijek se rado odazovemo i tako je bilo i ovaj put kad smo dobili poziv od TO Bar. Bar je svakako jedna od četiri opštine sa najvećim kapacitetom u privatnom smještaju. Oko 80% od ukupnog kapaciteta. I…

Kućni red – iznajmljivanje apartmana

Kućni red je obavezan u smještajnim jedinicama za iznajmljivanje. Bez obzira na kategoriju apartmana, ciljnu grupu, tržište sa kojim saradjujete, kućni red je obavezan. Dodatna pojedinačna obavještenja ili upozorenja u smještajnoj jedinici koja osiguravaju da će se vaša pravila ispoštovati su potrebniji nego što mislite. Kućni red štiti vlasnika apartmana, njegovu imovinu, ali i gosta…

planiranje-postavljanje-ciljeva

Nastavljamo druženje u 2023.god

Udruženje izdavalaca privatnog smještaja je registrovano 2020.god.  Još uvijek je jedino aktivno Udruženje koje radi na unapredjenju usluge izdavalaca, inicira bolje uslove za izdavaoce na lokalnom nivou, prati aktuelne trendove i saradjuje sa kolegama iz regiona koji imaju dužu tradiciju poslovanja. Na sajtu Udruženja www.rentay.me imate preko 70 autorskih tekstova putem kojih dobijate najrazličitije potrebne informacije. U  zatvorenoj…

Kako na jednostavan način naplatiti usluge online

Kako na jednostavan način naplatiti usluge online je pitanje koje već duže vrijeme zaokuplja pažnju izdavalaca smještaja. Kompanija Fleka, uz podršku Udruženja izdavalaca privatnog smještaja, a u saradnji sa Crnogorskom komercijalnom bankom, organizuje prezentaciju Servisa za online naplatu usluga i proizvoda. Servis je namijenjen svim registrovanim izdavaocima smještaja koji žele da omoguće plaćanje usluga putem…