PRIVATNI SMJEŠTAJ CRNA GORA

Nakon skoro dvije godine intenzivnog rada sa izdavaocima smještaja kroz mentorski program podrške, uspjeli smo da sagledamo položaj izdavaoca sa raznih aspekata:  potrebe, probleme, otežavajuće okolnosti i  prepreke. U svjetlu aktuelne situacije izazvane pandemijom covid19  osjetili smo potrebu za osnivanjem udruženja radi zajedničke komunikacije sa institucijama sistema u Crnoj Gori i organizacijama van naših granica.…